Engagement logo hvid og orange

Hvad koster et forløb hos

engagement?

Når vi beregner prisen på et forløb, siger vores erfaring os, at det er individuelt fra sag til sag 

Kan det betale sig? Kan det betale sig at lade være?

Vi hjælper mange forskelle typer af virksomheder med en varieret række opgaver. Fællesnævneren er mennesker. Der kan være stor forskel på typen af opgaver, afhængig af branche, hvor i landet virksomheden holder til og hvor stor virksomheden holder til.

Der er mange faktorer som spiller ind, før vi kan beregne en pris. Det kan være  omfanget af opgaven, om genoptræning en del af forløbet hvor mange medarbejdere opgaven omfatter og så videre.   

Derfor er det ikke muligt at udarbejde en retvisende prisliste. Til gengæld kan du her læse 3 forskellige eksempler på opgaver vi har løst og på den måde få en idé om prisniveauet. 

Eksempel - uventet refusion

Det er vores erfaring, at mange virksomheden ikke sikrer sig de refusioner de er berettiget til pga. manglende indsigt. Det hjælper engagement med at søge for virksomheden.

Det giver overskud i virksomheden til at fokusere på andre opgaver.

 

Eksempel - enkel forebyggelse

En medarbejder sygemeldes pga. nakkeproblemer eller en dårlig arm forårsaget af forkert siddeindstilling ved skærmen.

Denne problematik medfører ofte lav effektivitet i opgaveløsningen, samt fravær pga. smerter, udredning og behandling.

Det har nogle økonomiske konsekvenser for virksomheden, som skal betale løn under fraværet og dertil kommer eventuelle udgifter til en vikar.

Et forløb som ovenstående kan hurtigt medføre mange fraværsdage og betyde økonomiske konsekvenser for virksomheden.

I dette eksempel er sygemeldt medarbejder ansat 37 timer om ugen og får fuld løn under sygdom. Sygemeldingen er 3 måneder. Månedslønnen er kr. 28.000,-

Kr. 84.000,- 

Hvis du som arbejdsgiver ikke er forsikret og medarbejderen opfylder beskæftigelseskravet, kan du modtaget refusion efter 30 kalenderdage med en gennemsnitlig refusion fra staten pr. måned kr. 19.348,00

Kr. 38.696,-

Hvad nu, hvis virksomheden valgte ikke at handle? Virksomheden vil sandsynligvis stå i samme situation fremadrettet og være uden værdifuld viden. Manglende refusioner.

Samlet fravær for den enkelt medarbejder kan typisk blive 2 uger på et år. Med en gennemsnitsløn på kr. 35.000,00 er dette en udgift på kr. 16.153,00 som virksomheden ikke kompenseres, hvis der er tale om flere enkelte eller få sammenhængende fraværsdage.

Ved tilfælde af større virksomheder og 10 af ovenstående forløb, løber dette op i kr. 161.530,00 årligt.

Et besøg af en ergoterapeut kan reducere fraværet væsentligt og derved øge effektiviteten og arbejdsglæden og bundlinjen i årsregnskabet.

Det høje antal sygemeldinger vil fortsætte  og virksomheden vil risikere store omkostninger til administration, vikarer, rekruttering mv.