Engagement logo hvid og orange

En stigning i sygefraværet 

blev stoppet med besøg

af en ergoterapeut

Når vi arbejder med ergonomi i virksomheder, er det vigtig for os ikke alene at skabe positive forandringer men også sikre, at viden smitter

CASE

Lavere sygefravær efter
ergonomisk gennemgang

En engros-virksomhed på Midtsjælland kontaktede os, da flere af deres medarbejdere var begyndt at klage over tiltagende hovedpine i løbet af arbejdsdagen. Det havde medført et øget antal sygedage. Den uheldige udvikling var sket kort efter virksomheden var flyttet til nye lokaler.  

En indledende snak med ledelsen gav os indblik i de tiltag som var iværksat for at stoppe den uheldige udvikling. Hos engagement drøftede vi de løsningsmodeller, som vores ergoterapeut så som de meste oplagte. Virksomheden modtog en forløbsbeskrivelse og et prisoverslag, som blev accepteret. 

Så var vi klar til at gå i gang.

En råkolde efterårsdag, besøgte vores ergoterapeut virksomheden. Der blev afsat nogle timer til, at hun kunne gå fra arbejdsstation til arbejdsstation og betragte medarbejderne mens de var i gang med deres daglige arbejde og rutiner.

Undervejs var ergoterapeuten i dialog med de medarbejdere, hvor der var behov for råd og vejledning. Det handlede eksempelvis om, hvordan de nye skærme skulle indstilles i forhold til højden på bord og stol. Samtidig noterede ergoterapeuten navne og kontakt-oplysninger på de medarbejdere hun havde vejledt, så hun senere kunne følge op. 

For at sikre, at de tiltag hun havde lagt op til blev ført ud i livet, rundede hun af med ledelsen. Her fortalte hun, at de kort efter ville modtage et detaljeret referat og hun gennemgik, hvilke konkrete produkter hun anbefalede ledelsen at udskifte, for at sikre sundere arbejdsforhold og en hverdag med gladere og mere engagerede medarbejdere. 

Efter besøget fik hver enkelt medarbejder en mail med de råd og den vejledning, som ergoterapeuten havde givet. Ledelsen fik en samlet rapport, som også indeholdt de forslag til forbedringer, som ergoterapeuten var kommet med. Det gav ledelsen et overskueligt og tilgængeligt beslutningsgrundlag for det videre arbejde med at optimere forholdene på arbejdspladsen og komme det ekstraordinære sygefravær til livs.

Virksomheden blev afslutningsvis tilbudt en opfølgning efter 6 måneder. Det er vores erfaring, at opfølgning er med til at sikre engagement hos ledelsen og medarbejdere. Samtidig  styrker det investeringen i en sundere arbejdsplads.

I nogle tilfælde udarbejder vi plakater og huskelister, som kan placeres strategiske steder på arbejdspladsen. Enten ved den enkelte medarbejder eller i fællesområder. Det er vores erfaring, at synligheden er med til at styrke indsatsen og er et stærkt redskab i den interne kommunikation.

Virksomheden meldte efter kort tid tilbage, at sygefraværet var tilbage på samme niveau som før flytningen. Tilmed med mærkbart gladere og mere engagerede medarbejdere. 

Kan ergonomi påvirke sygefravær?

Målet med opgaver som denne er er at skabe en unik arbejdspladsgennemgang, hvor output er jordnære og konkrete forslag til her-og-nu-ændringer og hvor der samtidig bliver givet råd og vejledning om større arbejdsmiljø-investeringer til en mere langsigtet løsning, hvis det er relevant. Alt sammen med udgangspunkt i Arbejdstilsynets anbefalinger og Arbejdsmiljølovens bekendtgørelser.

Det er vores erfaring, at mange virksomheder kan nedbringe sygefraværet ved at fokusere på personlig indretning af virksomheden arbejdsstationer.