Engagement logo hvid og orange

Vi klæder jobcenteret på til at

træffe hurtigere beslutninger. 

Det sparer virksomheden penge

En af vores kernekompetencer er at udarbejde beslutningsgrundlag, som jobcenteret kan træffe beslutning ud fra. Det sparer væsentlig tid i sagsbehandlingen

CASE

Hvordan får man et
fastholdelses-fleksjob?

Vi blev i efteråret kontaktet af en midtjysk virksomhed.  En af deres kvindelige medarbejdere var blevet  deltidssygemeldt.

Hun havde været ansat i virksomheden i en årrække, og de ønskede at beholde den trofaste og loyale medarbejder. Blandt andet fordi hun havde uundværlige kompetencer og en stor viden indenfor sit felt.

Første skridt på rejsen var at afholde indledende samtale med medarbejderen og lederen. Her fik vi afdækket medarbejderens kompetencer og helbredsmæssige udfordringer.

Tidligt i forløbet talte vi om muligheden for et fastholdelses-fleksjob.

På baggrund af den indledende samtale udarbejdede engagements konsulent en indsatsplan, som både medarbejder og virksomhed godkendte.

Indsatsplanen bestod af:

  • råd og vejledning til virksomhed og medarbejder i forhold til sygemeldingen
  • løbende sparring til medarbejderen omkring kontakt til jobcenteret
  • opsamling på virksomhedens hidtidige tiltag omkring fastholdelse af medarbejderen
  • deltagelse i møder, fysiske som digitale med medarbejder og jobcenter
 

Den sygemeldte medarbejder var usikker og nervøs for, om hun kunne håndtere situationen med jobcenteret. Virksomheden kom med et klar ønske om at støtte hende, så hun kunne føle sig tryg i processen.

Derfor havde engagements konsulent og medarbejderen løbende kontakt, så medarbejderen kunne få sparring, når behovet opstod. Det er vores erfaring, at netop muligheden for hurtig sparring er med til at skabe ro og overblik for medarbejderen.

Konsulenten sikrede under forløbet en præcis opgørelse over hidtidige tiltag i virksomheden, og udarbejdede en skrivelse til jobcenteret som tydeliggjorde medarbejderens tidligere og nuværende arbejdsopgaver. Desuden modtog jobcenteret opsamling på alle lægefaglige udtalelser.

Virksomheden bad konsulenten deltage ved alle digitale opfølgningssamtaler med jobcenteret. Samtidig hjalp konsulenten med at udfærdige nødvendige skemaer til rehabiliteringsteamet.

Afslutningsvist blev medarbejderen visiteret til et fastholdelsesfleksjob. I denne case fik jobcenteret leveret et grundigt beslutningsgrundlag. Vi ved af erfaring, at det er med til at nedsætte jobcenterets behandlingstid væsentligt.

Forløbet strakte sig over 7 måneder. Vi sluttede det succesfulde forløb af med en afsluttende rapport til virksomheden, så de havde et overblik over alle forløbets aktiviteter og handlinger.

Virksomheden gav i den efterfølgende evaluering udtryk for, at forløbet havde været konstruktivt og udbytterigt. 

Medarbejderen fortalte, at det havde været af stor betydning, at få indsigt i, hvad der blev forventet fra jobcenterets side i forhold til lovgivningen.

Hun gav udtryk for, at hun var glad for at have mødt rummelighed og støtte i forhold til sit behov for tryghed. Samtidig havde hun fået forklaring på, hvorfor jobcenteret handler som de gør.

Vi gør sagsbehandleren i stand til at afgøre sagen hurtigere

Når vi arbejder med sager, som afgøres af jobcenterets sagsbehandler, afholder vi alle nødvendige samtaler med arbejdsgiver, medarbejder og andre relevante personer. 

Desuden indhenter vi  relevante lægelige oplysninger og anden dokumentation, som er nødvendig for at kunne træffe den endelige beslutning.

Alt samles i en rapport, som  sagsbehandleren kan bruge som  beslutningsgrundlag. 

Ofte ser vi, at beslutningsgrundlaget reducerer behandlingstiden i jobcenteret med op til 50%.  

Det sparer i sidste ende virksomhederne for væsentlige udgifter og det sikrer medarbejderen en mere smidig sagsbehandling.