Engagement logo hvid og orange

Hvad indeholder et forløb og hvad

får virksomheden ud af det?

Vi gør det let og overskueligt gennem hele processen. I har en fast konsulent, som håndterer alt fra screening, over indsatser og afrapportering

Vi gør det enkelt og overskueligt

Det er enkelt. Vi sikrer et forløb, hvor du som leder, hele tiden har mulighed for at danne dig et overblik og medarbejderen samtidig føler sig tryg og har en oplevelse af at være på rette spor.

Vores indgående kendskab til lovgivning og arbejdsgange i det offentlige system gør, at vi leverer den juridiske dokumentation til  jobcenteret, som gør sagsbehandleren i stand til at træffe beslutninger hurtigt. Det giver en smidig og langt mere effektiv sagsbehandling

Alle forløb er individuelt tilrettelagt, men vi tager udgangspunkt i modellen, som du ser her under. 

Indledende møde
Møde med leder
Lederen kontakter engagement og fremlægger den aktuelle udfordring. Vi vurderer ud fra denne samtale om, der er belæg for opstart af et screeningsforløb. Mødet foregår typisk telefonisk.
Indledende møde
Screening
Afklaring af medarbejderens situation
Når vi har aftalt at igangsætte et screeningsforløb, tilknyttes en fast konsulent. Screeningen handler om at afdække situationen og udarbejdelse af indsatsplan. Screeningen kan bestå af samtaler med leder og medarbejder - fælles eller 1:1. Alle møder er 100% fortrolige.
Screening
Handlingsplan
Fundamentet for det videre forløb
Konsulenten udarbejder på baggrund af screening og de indledende samtaler en indsatsplan, så både leder og medarbejder ved hvilken indsats, der skal iværksættes for at nå i mål, herunder et prisoverslag.
Handlingsplan
Indsats
Effektive indsatser og handlinger
Indsatsen kan fx bestå sundhedsfaglige tiltag eller råd og vejledning om de lovgivningsmæssige muligheder, der foreligger i den givne situation.
Indsats
Afrapportering
Rapportering og beslutningsgrundlag
Konsulenten samler viden om forløbet i en rapport. Rapporten er så detaljeret og gennemarbejdet, at den kan anvendes af sagsbehandler i jobcenteret som beslutningsgrundlag. Vi effektiviserer herved sagsbehandlingstiden.
Afrapportering
Opfølgning
Vi følger op og sikrer engagement
Efter en aftalt periode følger vi op og sikrer, at de aktiviteter vi har sat i gang, bliver fulgt til dørs. Det kan fx være den videre sagsbehandling af flexjob, §56-aftale eller personlig assistance, som skal besluttes af jobcenteret.
Opfølgning

Har du spørgsmål?

Send os en besked - så svarer vi i løbet af 24 timer