Engagement logo hvid og orange

Fastholdelse handler om 

at sikre tilknytning og plante

engagement i organisationen

Læs, hvordan vi arbejder med at fastholde medarbejdere, som kan være på vej ud af virksomheden på grund af sygdom

Mister du dine medarbejdere, hvis de bliver langtidssyge?​

Hvad gør du, når dygtige nøglemedarbejdere i din virksomhed er syge i længere tid?

Erfaringer viser, at jo længere dine medarbejdere er væk arbejdspladsen på grund af sygemelding, jo sværere er det for dem at komme tilbage på arbejde.

Hos engagement hjælper vi dig med at få din syge medarbejder tilbage til en god arbejdsdag hurtigst muligt.

Alternativet kan være, at I mister en værdifuld og værdsat ansat på en af jeres nøgleposter.

Målet er at fastholde jeres medarbejdere på arbejdspladsen for eksempel i forbindelse med stress, alvorlig sygdom eller problemer på hjemmefronten, som giver fravær.

Hvordan bliver sagsbehandlingen kortere på jobcenteret?

Vores opgave er at rådgive virksomheden og medarbejderen om de muligheder som lovgivningen tilbyder for at fastholde en medarbejder. Samtidig hjælper vi med at skabe løsninger og håndterer det administrative papirarbejde, så sagsbehandlingen i jobcenteret bliver kortere og mere smidig.

Der er mange muligheder i lovgivningen. Vi kender til indholdet, anvendelsen og kravene til dokumentation, både når vi taler om fleksjob, arbejdsfastholdelse, §56-aftaler og lignende. Det er det, vi er eksperter i.

En økonomisk og social gevinst

Vores medarbejdere har gennem mange år assistereret jobcentre med at vurdere syge borgeres arbejdsevne. Derfor ved vi, hvad det kræver at mobilisere en hurtigere sagsbehandling, som kan medvirke til, at medarbejderen kan blive i jobbet.

Vi hjælper virksomheder med at søge økonomisk kompensation. Til trods for, at det kan dreje sig om store beløb, har mange virksomheder ikke viden om, hvordan de henter refusioner og økonomisk kompensation.

Jeres investering i at arbejde med fastholdelse kan med andre ord hurtigt være tjent ind.

Det frigiver overskud og ressourcer til medarbejderen, lederen og virksomheden. 

Fastholdelse - hvornår skal du sætte ind?
  • Når du ønsker at beholde en medarbejder i forbindelse med længere sygefravær
  • I forbindelse med stress, alvorlig sygdom eller private problemer som udløser fravær
Hvordan kan engagement hjælpe?
  • Vi rådgiver om muligheder i lovgivningen
  • Vi håndterer kommunikation og administration under hele forløbet inkl. dialog med jobcenter 
  • Vi udarbejder beslutningsgrundlag til jobcenteret
Dit udbytte
  • Hurtigere sagsbehandling på jobcenteret
  • Medarbejder og viden bliver på arbejdspladsen
  • Investeringen frigiver overskud og ressourcer til virksomhed og medarbejder
Vil du vide mere?