Engagement logo hvid og orange

Hører du af og til medarbejdere

give udtryk for smerte og 

manglende koncentration?

Et besøg af vores ergoterapeut kan være startskuddet til øget arbejdsglæde, en mere effektiv arbejdsdag og flere smil

Mere arbejdsglæde i sunde,
fysiske rammer

At have gode ergonomiske forhold har stor betydning for ydeevnen hos den enkelte medarbejder. Det en god investering at sikre gode ergonomiske forhold på arbejdspladsen, som en forebyggende indsats. Det medvirker til at nedbringe sygefraværet.

Engagement tilbyder en ergonomisk gennemgang af arbejdspladsen, ved et besøg af vores ergoterapeut. 

Individuelle behov og skræddersyet undervisning

Vi tilbyder individuel gennemgang af den enkelte medarbejders arbejdsstation og undervisning, som bliver skræddersyet efter virksomhedens behov.

En arbejdsstationen kan være i en administrativ funktion ved skrivebordet, funktioner på lager, produktion og kørsel med videre. Uanset hvor i  virksomheden en medarbejder udfører sit arbejde, kan det være effektfuldt at fokusere på de forhold den ansatte arbejder under. 

Små ergonomiske justeringer kan give store resultater

Mange har oplevet at være gennem sygdomsforløb, som har medført nedsættelse af funktionsniveauet. Ofte kan selv små redskaber gøre en stor forskel i den forbindelse. Det kan være en mus, et tastatur eller en stol der kan afstedkomme optimale arbejdsforhold, som giver gladere medarbejder og reduceret sygefravær.

Uheldige arbejdsstillinger – også på hjemmearbejdspladsen

Vores ergoterapeuter kan ved et besøg på arbejdspladsen, udpege risikofaktorer, samt uhensigtsmæssige rutiner og arbejdsstillinger. Det gør sig også ofte gældende i forbindelse med hjemmearbejdspladsen, som kan være en stor ”synder” i forbindelse med kommende arbejdsskader.

Du kan som virksomhed fx anvende engagement til 

 • individuel gennemgang af medarbejderens arbejdsplads, herunder rutiner og arbejdsstillinger
 • vurdering af behov for arbejdsredskaber og konkrete bud på løsninger
 • gruppeundervisning i sund ergonomi og gode ergonomiske vaner
 • at hjælpe til bestilling af anbefalede arbejdsredskaber
 • justering af indkøbte kontormøbler til den enkelte medarbejder
 • at udpege risikofaktorer, uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og rutiner på arbejdspladsen

 

Hjælp dig selv og dine medarbejdere ergonomisk sikkert videre.

Ergonomi - hvornår skal du sætte ind?
 • Ved flytning til nye lokaliteter
 • Ved justering af eksisterende arbejdspladser 
 • Ved forebyggende indsats
 • I forbindelse med udarbejdelse af APV
Hvordan kan engagement hjælpe?
 • Vi foretager ergonomisk gennemgang af arbejdspladsen
 • Vi udpeger risikofaktorer
 • Vi giver konkrete bud på løsninger
 • Vi bistår ved indkøb
Udbyttet ved et samarbejde
 • Forebyggelse af sygdom
 • Reducere sygefravær
 • Frigive ressourcer til andre opgaver
 • Opnå større arbejdsglæde hos medarbejdere
 • Mere ressourcestærke medarbejdere
Vil du vide mere?